EPDM střechy

Gumové fólie pro střechy Rubbergard EPDM

Jsme certifikovanými dodavateli unikátního systému gumových fólií s dlouhou životností ELEVATE –
Firestone Rubbergard EPDM a spolupracujeme s autorizovaným distributorem v ČR firmou MADT a.s..

Firestone RubberGard® – STANDARD PRO EPDM

Hlavní součástí střešních systémů Firestone je RubberGard® EPDM, fólie ze syntetické pryže, vyrobená ze směsi etylen-propylen-dien-monomeru, technických sazí, záměsových olejů, speciálních přísad a vulkanizačních činidel. Tato směs je álcovaná do velkých plachet a vulkanizována. K dispozici je také verze vyztužená tkanou polyesterovou rohoží.

První střecha, na které byla v roce 1980 použita krytina RubberGard® EPDM je ve Wisconsinu v USA a dodnes je plně funkční. Od této doby bylo úspěšně instalováno na celém světě více než 1.500.000.000 m2 střešních systémů Firestone RubberGard® EPDM, od chladných oblastí Aljašky a
Sibiře až po pouštní klima Arabského zálivu. Fólie prošla řadou testů na umělé stárnutí, které
předpokládají její minimální trvanlivost více než 50 let.

 

Užitné vlastnosti membrány RubberGard ®  EPDM
Úspěch a zvyšující se používání membrán EPDM na plochých střechách je nutno přisuzovat schopnosti splnit funkční kritéria vyžadovaná moderními stavebními normami. Membrány RubberGard® EPDM mají unikátní kombinaci užitných vlastností, které byly využity na střechách po celém světě.

 

Rychlá a snadná instalace
Firestone RubberGard ®  EPDM se dodává v plachtách o maximálním rozměru 15,25 x 30,5 m (465 m 2 ).
Tyto rozměry zaručují méně staveništních spojů a kratší čas instalace.
Vynikající trvanlivost a odolnost proti klimatickým vlivům
Díky svému složení, zejména polymerům EPDM a gumárenským sazím, RubberGard ®  EPDM nabízí nepřekonatelnou odolnost proti UV záření, ozonu a stárnutí.

 

Vysoká pružnost a průtažnost
Firestone RubberGard ®  EPDM zůstává pružné do -45 °C a může se bez poškození protáhnout o více než 300 % při případných pohybech budovy a teplotní dilataci.
Nízké náklady vzhledem k životnosti
RubberGard ®  EPDM nevyžaduje téměř žádnou údržbu a jeho životnost je minimálně 50 let. Tato vlastnost společně s trvanlivostí a konkurenceschopnou cenou dělá z EPDM fólií nejefektivnější materiál na trhu.

 

Příznivý k životnímu prostředí
RubberGard ®  EPDM je netečný materiál s minimálním vlivem na životní prostředí při výrobě, instalaci a použití. Z fólie se neuvolňují žádné chemikálie, což umožňuje například shromažďovat a využívat dešťovou vodu ze střechy. Fólie EPDM může být také recyklována a znovu použita například v
dlaždicích či přidávána do silničního asfaltu. Tyto ekologické výhody v kombinaci s dlouhou životností činí z RubberGard ®  EPDM „zelenou“ střešní krytinu.

 

Kvalitní instalace
Střešní systémy RubberGard ®   EPDM jsou instalovány pouze vyškolenými profesionálními pokrývačskými firmami, držiteli autorizace nebo licence, které sdílejí naši filozofii kvality práce. V případě požadavku zákazníka Firestone Building Products vystaví záruční list, ve kterém se zavazuje odstranit výrobní vady fólie i v případě, že pokrývačská firma během záruky ukončí svou činnost.

S platností od ledna 2019 zavedla firma Firestone Building Products Europe společně s Autorizovaným distributorem licenční systém, který zákazníkovi pomůže vybrat kvalifikovanou firmu pro instalaci své střechy. Základem tohoto systému je neustálé ověřování kvality pracovníků provádějících izolace střech a jejich průběžné vzdělávání. Proškoleným firmám jsou vydávána Osvědčení o Autorizaci nebo Licenci vždy na jeden kalendářní rok, tak je zajištěno, že firma vlastnící tento certifikát je průběžně školena a provádí kvalitní práci.