Služby

Další služby

Důležitou součástí mojí práce je servis pro projektanty pasivních domů a výrobce materiálů, nebo odborné organizace. Mojí snahou je plně využít potenciál, který zadání poskytuje a dodat perfektní výstup práce. Napomáhá mi při tom dlouholetá zkušenost s technologiemi pasivních domů, provázanost s technickou znalostí stavební fyziky a také znalost nejnovějších trendů v oboru pasivních domů.

Reference:

Optimalizace a certifikace prvního pasivního bytového domu KOTI HYACINT – Praha Modřany.

Investor:  YIT Stavo
Práce: energetická a ekonomická optimalizace, výpočet PHPP, konzultace technických řešení, certifikace
Centrum pasivního domu. Certifikace Passivhaus Institut Darmstadt

 

D1-D4_VizualizaceVýpočet energetické bilance a návrh optimalizačních řešení bytový komplex Záhorská Bystrica „Pod vŕškami“, Bratislava
Investor:  Arkon a.s.
Práce: výpočet PHPP a vyhodnocení variant řešení z pohledu investičních nákladů a úspor, návrh
efektivních řešení pro splnění třídy energetické náročnosti A1

 

BystřecProjekt rekonstrukce rodinného domu Bystřec pro splnění NZÚ A3
Investor: soukromá osoba
Práce: kompletní dodávka prováděcí projektové dokumentace, výpočet PHPP a vyhodnocení
variant řešení z pohledu investičních nákladů a úspor

 

RD_NedašovEnergetická a ekonomická optimalizace RD Nedašov pro zisk dotací NZÚ
Práce: Výpočet PHPP, Energie, optimalizace pro zisk dotací – hladina B.2, konzultace technického řešení

Reference:
  • Databáze detailů CPD (2010 – 2015) – tvorba asi 150 konstrukčních detailů různých systémů, tepelnětechnické posouzení (2D simulace THERM), popis instalace
  • ZŠ Rostěnice – Zvonovice (2016) – Tvorba konstrukčních detailů pro prováděcí dokumentaci (25 ks) rekonstrukce základní školy
  • RD Zlín (2016) – Tvorba konstrukčních detailů pro prováděcí dokumentaci (20 ks) včetně tepelnětechnického posouzení (2D simulace THERM)
  • RD Bystřec (2016) – Tvorba konstrukčních detailů pro prováděcí dokumentaci trukce základní školy
Reference:
Reference: