RD Žěbětín

RD Žěbětín

Rok výstavby: 2018

Hezký pasivní rodinný dům z materiálu CLT od Stora Enso v Brně Žebětíně. Jeho venkovní fasádu tvoří dřevo, zelená střecha a zajímavostí uvnitř jsou hliněné omítky. V takto omítnutých stěnách je i vytápění, do kterého proudí voda ohřátá z plynového kotle. Letní stabilitě přispívá železobetonová deska na extrudovaném polystyrenu, které přináší domu velkou akumulaci.